หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางสุพรรณี อ่อนจาก
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวยุพาพัชร์ คล้ายลักษณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางพวงเพชร์ ฟองมะณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางญพิภานันท์ ป้อมงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล2
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,453,591 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,065,956 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,000,706 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,939,030 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,877,084 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,692,301 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,500,551 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,440,064 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,435,034 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,363,828 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,319,618 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,279,173 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,252,241 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

นักเรียน ม.๖/กรุงเทพ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดสุคันธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต2
โรงเรียนบ้านท่าเสา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านท่าเสา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมคณะครูและผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านท่าเสา
( จำนวน 13 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนรู้
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 21-25 เมษายน 2558
โรงเรียนวัดคลองชัน
( จำนวน 102 รูป / ดู ครั้ง )

ฝึกประสบการณ์การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษ
โรงเรียนวัดคลองชัน
( จำนวน 60 รูป / ดู ครั้ง )

กำหนดการ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงาน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

การประชุมคณะกรรมการสภา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำเดือนเมษายน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 25 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องพลังงานไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมภาค
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 26 รูป / ดู ครั้ง )

ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกระอาน เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 6 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 16 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ จัดโดยเทศบาลตำบลเทพา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

โครงการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ครั้งที่ 2
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 8 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมมอบหนังสือแก่ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมลงนามถวายพระพร และการปล่อยปลา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราช
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 12 รูป / ดู ครั้ง )

การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านการทอผ้า ณ กลุ่มทอผ้าจวนตานี จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
( จำนวน 9 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 548/1331 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th